1. Zwroty:

1.1 Zakupiony przepływowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej nie podlega zwrotowi ze względu na specyfikę produktu. Po dostarczeniu do klienta i przeprowadzeniu montażu oraz uruchomienia w dniu sprzedaży, produkt traci możliwość zwrotu.

1.2 Prosimy o dokładne sprawdzenie produktu przy odbiorze oraz przeczytanie instrukcji obsługi przed przystąpieniem do montażu, aby upewnić się co do zgodności z oczekiwaniami.

  1. Reklamacje dotyczące niesprawności:

2.1 W przypadku stwierdzenia niesprawności podgrzewacza w okresie 24 miesięcy gwarancji, klient zobowiązany jest skontaktować się z serwisem autoryzowanym producenta.

2.2 Procedura reklamacyjna u producentów gazowych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej obejmuje zgłoszenie reklamacji do serwisu autoryzowanego producenta. Pracownik serwisu autoryzowanego producenta przeprowadzi naprawę w miejscu zamontowania podgrzewacza.

  1. Reklamacje dotyczące niewłaściwej jakości montażu:

3.1 Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące niewłaściwej jakości montażu podgrzewacza w okresie 24 miesięcy od dnia montażu.

3.2 W przypadku reklamacji dotyczącej montażu, klient zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z nami. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem i, jeśli konieczne, podjąć działania naprawcze.