• § 1 Postanowienia Ogólne
 1. Sklep internetowy pod nazwą Gazowe Grzanie prowadzony jest przez Gazowe Grzanie Rafał Koziak, z siedzibą w Al. Tadeusza Kościuszki 9a/27, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6291350741
 2. Regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Gazowe Grzanie oraz zasady świadczenia usług montażu gazowych pogrzewaczy wody.
 • § 2 Oferta Sklepu
 1. Sklep internetowy Gazowe Grzanie oferuje sprzedaż gazowych pogrzewaczy wody oraz usługi związane z ich montażem.
 2. Informacje o produktach, w tym ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, dostępne są na stronie internetowej sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen produktów w każdym czasie.
 • § 3 Złożenie Zamówienia
 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu Gazowe Grzanie lub kontaktując się z obsługą klienta.
 2. W procesie składania zamówienia klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe oraz dostarczyć aktualne informacje dotyczące dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail.
 • § 4 Płatności
 1. Cena produktu wraz z usługą montażu jest podana w polskich złotych i zawiera podatek VAT.
 2. Klient może dokonywać płatności za zamówienie gotówką, BLIKiem lub kartą po montażu gazowego podgrzewacza wody.
 • § 5 Dostawa
 1. Dostawa jest darmowa – wliczona w cenę produktu.
 2. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności produktu i może wynieść od 1 do 7 dni roboczych.
 • § 6 Montaż
 1. Usługi montażu pogrzewaczy wody świadczone są przez wyspecjalizowany zespół montażowy.
 2. Klient zobowiązany jest dostarczyć niezbędne warunki do przeprowadzenia montażu, takie jak dostęp do instalacji gazowej i wody.
 3. Gazowe Grzanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego przygotowania miejsca montażu przez klienta.
 • 7 Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych produktu lub niezgodności z opisem zamówienia.
 2. Reklamacje dotyczące usług montażu należy zgłaszać niezwłocznie po zauważeniu usterki.
 • § 8 Postanowienia Końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.