Rozeta ze stali nierdzewnej uszczelniająca połączenie rury spalinowej z przewodem kominowym

35,00 

Kategoria: